میز LCD04

ین نوع میزهای lcd نسبت به فضای خانه شما و دکوراسیون داخلی شما طراحی و سپس بعد از تایید نصب میشود
متریال های به کار برده در این نوع کارها:
سنگ آننیک(سنگ های مصنوعی)
mdf
های گلاس
استارن
نسبت به درخواست شما
که همراه با نور پردازی بر روی دیوار منزل شما اجراء میشود.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید