آدرس کارخانه :
شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز میدان ابتکار خیابان ابتکار جنوبی خیابان 251 فرعی استاندارد 2 گروه تولیدی برزین چوب
تلفن کارخانه :
071-37744116 , 071-37742157
فکس :
071-37742713
شماره تماس مدیرعامل :
09173386248 حسین فرمانی
شماره تماس مدیر فروش :
09171396082 حمید اسماعیلی
شماره تماس مدیر برنامه ریزی :
09177190451 حسن فرمانی
ایمیل :
barzinchoob@yahoo.com 
info@barzinchoob.com
وب سایت :
www.barzinchoob.com , www.barzinchoob.ir